ثبت رکوردی دیگر در پتروشیمی فارابی

بار دیگر رکورد تولید روزانه محصول انیدرید فتالیک پرک (PAF) در این شرکت شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ براساس این گزارش میزان تولید این محصول مهم در دو روز متوالی ،سوم دیماه سال جاری ۸۰ تن وچهارم دیماه ۸۴ تن، به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که تولید روزانه این محصول تا پیش از این کمتر از ۷۰ تن در روز بوده است که با برخی تغییرات از قبیل تقویت نیروی انسانی وبرنامه ریزی دقیق تعمیراتی و جلوگیری از توقفهای ناخواسته در تولید این مهم حاصل گردیده است.

پتروشیمی فارابی از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو، اولین تولید کننده دی اکتیل فتالات و نیز تولید کننده عمده انیدرید فتالیک پرک در کشور می باشد که علیرغم وجود موانع شدید در مسیر تولید، توانست با استفاده از فرصتهای فراهم آمده و حمایت سهامداران حقوقی عمده، در پی توجه به ظرفیت ها و پتانسیل دراختیار وباتکیه برتوان متخصصین و کارکنان پرتلاش خود از وضعیت زیان خارج و در مسیر رکورد و سود آوری قرار گیرد.