انتصاب مدیرعامل جدید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

بیژن زنگنه مقام عالی وزارت در طی حکمی ضمن تقدیر از زحمات و خدمات ارزنده حبیب اله سمیع در طول مدت فعالیتشان در سازمان ، در حکمی جداگانه سید مهدی هاشمی را بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ با عنایت به اتمام ماموریت حبیب اله سمیع بعنوان مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، بیژن زنگنه مقام عالی وزارت ضمن تقدیر از زحمات و خدمات ارزنده ایشان در طول مدت فعالیتشان در سازمان ،در طی حکمی جداگانه سید مهدی هاشمی را بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت منصوب نمود.

سوابق تحصیلی و اجرایی سید مهدی هاشمی به شرح زیر می باشد:
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی بیماری های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فوق تخصص قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاون بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
معاون درمان و دارو بهداشت و درمان صنعت نفت تهران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
عضو هیات تخلفات وزارت نفت از سال ۱۳۸۸ تا کنون
مدیر برنامه ریزی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹
عضو هیات مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از سال ۱۳۹۷ تاکنون

 

انتصاب دکتر هاشمی2
حکم دکتر هاشمی 1