بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس +جدول

افراد حقیقی امروز ۱۵۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند که بیشترین ورود پول حقیقی به بورس یا فرابورس مربوط به گروه محصولات شیمیایی و همچنین سهام پتروشیمی زاگرس بود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در بورس امروز حقیقی ها حدود ۱۵۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۱۴هزار و ۴۲۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۵۲درصد یعنی هفت هزار و ۴۸۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.
بیشتر بخوانید:
بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات فلزی» و «مواد و محصولات دارویی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه های «بانک ها و موسسات اعتباری» و «خودرو و ساخت قطعات»به نفع حقوقی ها تمام شد.
سه نماد «زاگرس»، «شجم» و «چدن» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی ها نیز بیشتر به «شستا»، «وتجارت» و «فولاد» معطوف بود.
مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت پتروشیمی زاگرس معادل ۴۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی سرمایه گذاری تامین اجتماعی با برتری ۳۶میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقی ها در ۱۱۹نماد و افزایش سهام حقوقی ها در ۹۶نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۶۱۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۶۰میلیارد تومان بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.