تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با اتکا به مکانیسم بورس های کالا

دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با اتکا به مکانیسم بازار در بستر شفاف بورس کالایی با امضای عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور تصویب و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ از محورهای راهبردی این دستورالعمل می توان به تدوین نقشه راه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، مدیریت یکپارچه در حلقه های زنجیره ارزش، تخصیص بهینه منابع، رفع انحصار و مقابله با ساختار غیر رقابتی بازار، مدیریت عرضه و تقاضا با اتکا به مکانیسم بازار در بستر شفاف بورس های کالایی و ایجاد شفافیت در معاملات و نظارت بر عرضه و تقاضا معاملات رد بورس های کالایی اشاره کرد.

براین اساس نقطه عطف این دستورالعمل، تاکید بر مقابله با ساختار غیر رقابتی بازار و مدیریت عرضه و تقاضا با اتکا به مکانیسم بورس های کالایی است که مدیریت صحیح عرضه، تقاضا و توزیع عادلانه محصولات نیز از موارد مورد تاکید این دستورالعمل است.

متن کامل این دستورالعمل در فایل زیر آمده است.

http://www.imereport.ir/d/2020/12/21/0/23109.pdf

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.