امضاء تفاهم‌نامه همکاری اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

نشست مشترک اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور و مرکز داوری اتاق تعاون ایران به منظور امضاء تفاهم نامه گسترش همکاری و بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های مرکز داوری، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛بر اساس این توافقنامه که امروز در محل مرکز داوری اتاق تعاون ایران و با حضور محمد رنجبر دبیر و عضو هیات مدیره مرکز داوری تعاون و حسین دور رییس اتحادیه سراسری برگزار شد، تفویض امر داوری مرکز داوری موضوع بند ۱۴ و تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور در چارچوب آیین نامه داوری و بر اساس اختیارات حاصله از تبصره بند یک بند ۱۹ ماده یک آیین نامه داوری صورت می پذیرد