مانور مشترک منطقه ای سطح ۲ آموزشی در سکوی بارگیری SM پتروشیمی پارس برگزار شد

مانور مشترک منطقه ای سطح ۲ آموزشی ـ عملیاتی مقابله با نشت استایرن مونومر ، آتش سوزی ، آلودگی و امداد و نجات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ در اسکله پتروشیمی پارس در عسلویه برگزار شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ این رزمایش با هدف افزایش توانایی و مهارت عملیاتی نیروهای HSE ، همکاری تیمی بین آتش نشانان ایستگاه های مختلف در سطح منطقه و واحدهای مختلف فعال در شرکت و جهت مقابله و رفع آلودگی ناشی از نشت مواد شیمیایی خطرناک در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ در اسکله پتروشیمی پارس در عسلویه برگزار شد.
در این رزمایش ضمن سنجش سطح آمادگی برای مواجهه سریع و موثر با سوانح آتش سوزی،میزان آماده به کار بودن سیستم های اطلاع رسانی و سیستم اطفاء حریق بندر بررسی شد.
آموزش عملی ، مشخص نمودن نقاط قابل بهبود و ارزیابی میزان آمادگی گروه های درگیر از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.