عرضه اولیه ۱۳ درصد از سهام سهام اپال پارس

در آخرین عرضه اولیه بورس تهران یعنی پتروشیمی بوعلی، تعداد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشارکت کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ چهارشنبه ۲۶ آذرماه
حداکثر سهمیه هر کد ۷۰۰ سهم
سقف قیمتی ۱۴۸۰ تومان
حداکثر مبلغ مورد نیاز: ۱,۰۳۶,۰۰۰ تومان
در آخرین عرضه اولیه بورس تهران یعنی پتروشیمی بوعلی، تعداد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشارکت کردند؛ با فرض حضور ۴٫۵ میلیونی سهامداران در عرضه اپال پارس، به هر کد تعداد ۴۸۰ سهم تخصیص خواهد یافت؛ یعنی برای هر کد حداکثر نقدینگی مورد نیاز مبلغی بیش از ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.