ارز ۴۲۰۰ تومانی پای دلالان را به بورس کالا باز کرد

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت:در سال ۹۷ وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، در عرض 6 ماه، ثبت شرکت های جدید 34 درصد افزایش یافت. این شرکت ها برای خرید و دلالی مواد اولیه صنایع پایین دستی از بورس کالا اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،  بررسی وضعیت صنایع پایین دستی پتروشیمی ها نشان می دهد که یکی از مشکلات جدی این صنایع کمبود مواد اولیه مورد نیاز آنها است. کمبود مواد اولیه باعث شده که برای خرید این مواد از بورس کالا، رقابت شدیدی صورت بگیرد که نتیجه این اتفاق، افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت محصول تولیدی خواهد بود.
از طرفی حضور گسترده دلالان در بازار بورس برای خرید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی نیز باعث تشدید رقابت بین دلالان و تولیدکنندگان واقعی شده است. یکی از تبعات منفی مداخله دلالان در بازار، افزایش قیمت برخی مواد اولیه تا سقف ۷۰ الی ۸۰ درصد بالای قیمت فوب صادراتی است که دود این افزایش قیمت در نهایت به چشم عموم مردم می رود.
به اعتقاد کارشناسان، اولویت نهایی وزارت نفت در صنعت نفت باید به برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ختم شود، زیرا ارزش افزوده و اشتغال زایی اصلی در صنعت نفت در صنایع تکمیلی پتروشیمی تحقق می یابد اما با این وجود در ادوار مختلف سیاست مشخصی برای توسعه این صنعت توسط وزارت نفت اتخاذ نشده است.
در این راستا برای بررسی دقیق تر چالش های پیش روی صنایع پایین دستی و رمزگشایی از دلایل عدم توسعه این صنعت با مرضیه طهماسبی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به گفتگو نشستیم. این مصاحبه در دو بخش منتشر می شود.