مروری بر عملکرد شش ماهه “شخارک”

 شرکت پتروشیمی خارگ در دوره منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته، کاهش ۵ درصدی درآمدهای عملیاتی، افزایش ۲۷ درصدی سود عملیاتی، افزایش ۱۵ درصدی سود خالص و افزایش ۲۱ درصدی سود انباشته داشته است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ براساس اطلاعات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)، سرمایه ثبت شده شرکت پتروشیمی خارگ ۶ هزار میلیارد ریال است و این شرمت تعداد ۶ میلیارد برگه سهم منتشر کرده است.

همچنین، درآمدهای عملیاتی شرکت پتروشیمی خارگ در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۱۳ هزار و ۸۸۶ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۵ هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال است.

برآورد تعداد فروش “شخارک” در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان ۵۳۹ هزار و ۱۹۶ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال رشد ۴۱ درصدی پیش بینی شده است.

ترکیب سهامداران عمده شرکت پتروشیمی خارگ عبارت است از: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (۳۸.۵۵ درصد)، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (۱۸.۵۷ درصد)، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (۱۱.۸۰ درصد)، موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی (۱۰.۱۰ درصد)، صندوق بازنشستگی کشوری (۴.۸۸ درصد)، شرکت پتروشیمی فن آوران (۴.۳۲ درصد) و شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (۱.۰۰ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت پتروشیمی خارگ در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

  • کاهش ۵ درصدی درآمدهای عملیاتی
  • افزایش ۲۷ درصدی سود عملیاتی
  • افزایش ۱۵ درصدی سود خالص
  • افزایش ۲۱ درصدی سود انباشته
  • افزایش ۱۵ درصدی حقوق صاحبان سهام
  • افزایش حاشیه سود خالص از ۷۴.۰۰ درصد به ۹۱.۳۸ درصد
  • کاهش حاشیه سود ناخالص از ۵۸.۲۷ درصد به۵۸.۲۰ درصد
  • افزایش بازده دارایی از۴۳.۳۳ درصد به ۴۵.۷۱ درصد
  • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از ۶۷.۵۶ درصد به ۷۵.۸۳ درصد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.