۴۲ درصد افزایش تعداد مجتمع های پتروشیمی تا تابستان ۱۳۹۹

تعداد مجتمع های پتروشیمی از سال ۱۳۹۲، ۴۲ درصد رشد داشته و به ۶۴ واحد پتروشیمی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری متروشیمی ایران(ایپنا)، در سال ۱۳۹۲، ۴۵ مجتمع پتروشیمی و تا تابستان ۱۳۹۹، ۶۴ مجتمع در سرار کشور وجود دارد.

تولیدات متنوع محصولات پتروشیمی با توجه به مجتمع های جدید احداث شده به ۸۵ تا ۹۰ میلیون تن در سال خواهد رسید، همچنین ظرفیت تولید ۳۰ درصد افزایش داشته است.