سیاست پتروشیمی کارون استفاده حداکثری از نیروهای بومی در پروژه هایی مانند هایکو است

مدیر پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت پتروشیمی کارون:
سیاست شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و پتروشیمی کارون استفاده حداکثری از نیروهای بومی در پروژه هایی مانند هایکو است

به‌گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، حسین رفیع زاده مدیر پروژه های سرمایه ای شرکت پروشیمی کارون با بیان اینکه این شرکت تنها تولید کننده ایزوسیانات در خاورمیانه است گفت: شرکت پتروشیمی کارون دو محصول استراتژیک به نام‌های تولوئن دی ایزوسیانات بانام تجاری TDI و متیل دی فنیل ایزوسیانات بانام تجاری MDI تولید می‌کند.

وی افزود: هر دو محصول با ظرفیت ۴۰ هزار تن در سال می بایست تولید شود که بر همین اساس ظرفیت تولید این شرکت ۸۰ هزار تن می باشد. عمده کاربرد این محصولات در صنایعی مانند اتومبیل‌سازی، مبلمان منزل، چسب و رزین، صنعت کفش و فوم‌های برودتی و حرارتی است.

حسین رفیع زاده با بیان اینکه دو خوراک اصلی و استراتژیک موردنیاز شرکت پتروشیمی کارون برای تولید ایزوسیانات گازهای هیدروژن و مونوکسید کربن است گفت: بدلیل ماهیت شیمیایی و فیزیکی این گازها، این دو خوراک اصلی قابلیت ذخیره‌سازی نداشته و به‌شدت قابل‌احتراق و انفجار و همچنین سمی هستند به همین دلیل نیاز است تا به‌صورت آنلاین تولید و مصرف شوند.

وی با بیان اینکه امکان ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل این دو خوراک وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل کمبود خوراک شرکت پتروشیمی کارون تنها ۵۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت اسمی طرحی تاکنون تولید داشته است، ادامه داد: رسالت طرح‌ هایکو تولید ۳۵ هزار تن گاز مونوکسید کربن و هشت هزار تن گاز هیدروژن در سال است تا به کمک آن شرکت پتروشیمی کارون بتواند با تأمین ۴۵ درصد کمبود خوراک به ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی خود در تولید دو محصول اصلی ایزوسیانات برسد.