اتیلن، بیشترین محصول فروش رفته “جم”

بیشترین میزان فروش پتروشیمی جم را در آبان ماه سال جاری، بخش فروش داخلی در اختیار داشته و در این بخش محصول «اتیلن» بیشترین فروش را با ۳۷.۹۳۹ تن به خود اختصاص داده که در مقایسه با مهرماه افزایش ۵ درصدی را در پی داشته است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،شرکت پتروشیمی جم در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه سال جاری، مجموع درآمد شناسایی شده خود را برابر با ۲۳.۷۶۴ میلیارد ریال به ثبت رسانده که این درآمد بدست آمده از دو بخش «فروش داخلی» و «فروش صادراتی» بوده است.

درآمد حاصل شده شرکت “جم” در آبان ماه، در مقایسه با ماه گذشته خود افزایش ۳۴ درصدی را تجربه کرده، همچنین درآمد شرکت پتروشیمی جم نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۲۵ درصدی داشته است.

شرکت پتروشیمی جم، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه میزان درآمد بدست آمده خود را بالغ بر ۱۳۴.۱۹۷ میلیارد ریال گزارش کرده  این در صورتی است که نسبت به گذشته با افزایش ۴۸ درصدی مواجه بوده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین میزان درآمد از فروش محصولات تولیدی در آبان ماه را بخش بازار داخلی با ۱۵.۱۳۷ میلیارد ریال بر عهده داشته که در مقایسه با ماه گذشته رشد ۳۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

 

شرکت پتروشیمی جم از ابتدای سال جاری مجموع فروش ‌های داخلی خود را مبلغی بالغ بر ۹۲.۴۲۱ میلیارد ریال گزارش کرده که این عدد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۴۳ درصدی را در پی داشته است.
بر اساس این گزارش، بیشترین میزان فروش را در آبان ماه سال جاری، بخش فروش داخلی در اختیار داشته و در این بخش محصول «اتیلن» بیشترین فروش را با ۳۷.۹۳۹ تن به خود اختصاص داده که در مقایسه با مهرماه افزایش ۵ درصدی را در پی داشته است.

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.