خبری از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیست

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: در حال حاضر خبری از تغییر نرخ خوراک نیست و مبانی آن همانند گذشته است.

فریبرز کریمایی  درباره انتشار برخی خبر‌ها در فضای مجازی مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در حال حاضر خبری از تغییر نرخ خوراک نیست و مبانی آن همانند گذشته است.

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: قیمت خوراک دو مصوبه دولت را دارد که بر اساس آیین نامه اجرایی آن، یکی به مدت هفت سال و دیگری ۱۰ سال است که در حال اجرا است و هنوز سال‌های زیادی از آن باقی مانده است.

وی با بیان اینکه بعید است تغییر نرخی صورت بگیرد، گفت: سال گذشته نیز موضوع میعانات بود که ابهامی درباره آن به وجود آمد که موضوع خاصی نبود.

کریمایی با تاکید بر اینکه مطلبی مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه نشنیده ام بیان کرد: قیمت متان و اتان نیز طبق مصوبات دولت در حال اجرا است.

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: پتروشیمی یکی از صنایعی است که با نرخ فعلی ارز وضعیت خوبی دارد و صادرات نیز در حال انجام است و تغییر خاصی در وضعیت ایجاد نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.