جواد عشقی نژاد خبر داد:

عرضه اولیه سهام بوعلی و اروند، پیش از رسیدن زمستان

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد از پایان تمامی مراحل مربوط به درج و پذیرش پتروشیمی بوعلی سینا در بورس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، جواد عشقی نژاد درباره آخرین وضعیت عرضه اولیه سهام پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی به بازار سرمایه گفت: تمامی مراحل درج و پذیرش پتروشیمی بوعلی سینا به اتمام رسیده است و این شرکت در صف عرضه اولیه بورس تهران است.
وی افزود: پیش بینی می شود سهام بوعلی پیش از رسیدن زمستان عرضه اولیه شود.
مدیرعامل مدبران اقتصاد درباره آخرین وضعیت عرضه اولیه سهام پتروشیمی اروند از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس هم اظهار داشت:اروند هم در حال طی مراحل پذیرش است و در فاصله کوتاهی از ورود پتروشیمی بوعلی سینا به بازار سرمایه، سهامش عرضه اولیه خواهد شد.