افزایش ۸ درصدی تولیدات پتروشیمی در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۹

تولید بیش از ۳۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی

به گزارش خبرگزای پتروشیمی ایران(ایپنا)، اهداف شرکت ملی پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، تولید محصولات متنوع صنعت پتروشیمی، تامین خوراک صنایع داخلی و ارتقای سبد ارزش محصولات پتروشیمی می باشد.