توزیع گسترده تبلت های دانش آموزی شورای راهبردی منطقه پارس در شهرستان های جنوبی استان

شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس عسلویه با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال اقدام به توزیع گسترده تبلت‌های دانش‌آموزی در شهرستان های عسلویه، کنگان، جم، دیر کرد.

دبیرخانه شورای راهبردی شرکت‌های تولیدی پتروشیمی منطقه پارس عسلویه از روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه تعداد ۲۰۰۰ دستگاه تبلت دانش‌آموزی که با همکاری کمیته امداد امداد امام خمینی (ره) تهیه شده است، به تدریج در سطح شهرستان های عسلویه، کنگان، جم و دیر بین دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توزیع می‌شود.

گفتنی است، تعداد ۱۷۳۹ دستگاه از این تبلت‌ها با همکاری شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس عسلویه و کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه شده و بین دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد توزیع می‌شود و ۲۶۱ دستگاه تبلت مابقی نیز صرفاً توسط شورای راهبردی تهیه شده و در اختیار دانش‌آموزان تحت حمایت ادارات بهزیستی چهار شهرستان یاد شده قرار داده خواهد شد.