ارائه خدمات به ۲۹ هزار نفر در بخش رادیولوژی بیمارستان توحید جم

در سال گذشته به ۲۹ هزار و ۳۴۷ نفر از بیماران بیمارستان توحید جم خدمات رادیولوژی و سونوگرافی ارائه شد.

محمد باقر  واعظ زاده مسئول واحد رادیولوژی بیمارستان صنعت نفت توحید جم گفت:در سال گذشته به ۲۹ هزار و ۳۴۷ نفر از بیماران بیمارستان توحید جم خدمات رادیولوژی و سونوگرافی ارائه شد.

واعظ زاده می گوید:در حال حاضر بخش رادیولوژی بیمارستان توحید جم دارای یک دستگاه DDR (رادیولوژی دیجیتال ), یک دستگاه رادیولوژی آنالوگ و یک دستگاه OPG دیجیتال و دستگاه CR (مبدل فیلم های آنالوگ رادیولوژی به فیلم های دیجیتال) و همچنین دستگاه پیشرفته سونوگرافی است که این مجموعه با استفاده از سیستم PACS (سیستم آرشیو و ارسال تصاویر دیجیتال پزشکی) به مراجعین خدمات ارزنده ای ارائه می دهند.

واعظ زاده حدود ۱۴۰۴۴ مورد رادیولوژی دیجیتال،۱۰۱۰۷مورد سونوگرافی و ۵۱۹۶ مورد عکسبرداری دندان و فک را از خدمات این بخش اعلام کرد.

وی ادامه داد:بیماران از واحدهای اورژانس،کلینیک های تخصصی،عمومی،دندانپزشکی و بهداشت خانواده به واحد رادیولوژی ارجاع داده می شوند.

انجام ۱۴۰۴۴ مورد رادیولوژی دیجیتال

مسئول واحد رادیولوژی بیمارستان توحید جم گفت:در راستای خدمات رسانی به بیماران بیمارستان صنعت نفت توحید جم ۱۴هزار و ۴۴ مورد رادیولوژی دیجیتال در سال گذشته انجام شد.

وی با بیان اینکه واحد رادیولوژی بیمارستان توحید جم مجهز به دستگاه DDRمی باشد،اظهار داشت:استفاده از این دستگاه ضریب خطا را به حداقل رسانده است.

واعظ زاده همچنین از فعالیت شبانه روزی واحد رادیولوژی بیمارستان توحید جم خبر داد و گفت:بیماران با مراجعه به این واحد می توانند نیازهای خود را مرتفع نمایند.

انجام ۱۰۱۰۷ مورد سونوگرافی

وی ادامه داد:در سال گذشته ۱۰هزار و ۱۰۷ مورد سونوگرافی در واحد رادیولوژی بیمارستان صنعت نفت توحید جم صورت پذیرفته است.

واعظ زاده تصریح کرد:بیشترین سونوگرافی ها مربوط به شکم،لگن و بارداری است.

دستگاه OPG

وی انجام ۵۱۹۶ مورد عکسبرداری دندان و فک در سال۹۸ را از خدمات دستگاه رادیوگرافی دیجیتال دندانپزشکی اعلام کرد.

واعظ زاده یادآور شد:واحد مذکور در همه روزهای هفته آماده خدمت رسانی به بیماران می باشد .

دستگاه رادیولوژی پرتابل

مسئول واحد رادیولوژی بیمارستان توحید جم افزود:یک دستگاه رادیولوژی پرتابل از سال ۸۲ تاکنون به صورت۲۴ساعته برای بیماران بیمارستان توحید جم مورد استفاده می گیرد.

واعظ زاده بیان کرد:در مواقع اورژانس یا هنگامی که امکان حمل بیمار به اتاق تصویربرداری به هر دلیلی وجود نداشته باشد،برای تصویر برداری از دستگاه رادیولوژی پرتابل استفاده می شود.

وی تصریح کرد:از این دستگاه می توان در مکان های مختلف از جمله اتاق بیمار،اتاق ریکاوری و بخش سی سی یو استفاده کرد.