صادرات گام به گام به کام سهامداران

بیشترین میزان فروش محصولات " شاراک" طی مهرماه در بخش «فروش داخلی» به «پلی پروپیلن» با ۷.۶۵۰ تن اختصاص یافت و در بخش «فروش صادراتی» نیز محصول «هیدروکربور A۸۰» با ۹.۰۸۹ تن بیشترین میزان فروش را از آن خود کرده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، شرکت پتروشیمی شازند در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری، مجموع درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی را بالغ بر ۹.۲۴۷ میلیارد ریال گزارش کرده، درآمد کسب شده در مهرماه از بخش های « فروش داخلی » و « فروش صادراتی » تشکیل شده که بیشترین سهم را در این دوره « فروش داخلی » از آن خود کرده است.
درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت پتروشیمی شازند ” شاراک ” در مهرماه سال ۹۹، افزایش ۳درصدی را در مقایسه با ماه گذشته به دنبال داشته و همچنین درآمد مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۶درصد رشد را به ثبت رسانده است.
شرکت ” شاراک ” از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه، درآمدی بالغ بر ۴۶.۵۱۲میلیارد ریال را ثبت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۲درصد رشد را تجربه کرده است.
بر پایه این گزارش، شرکت ” شاراک ” در مهرماه سال جاری، مجموع فروش های خود را از بخش های « فروش داخلی » و « فروش صادراتی » به میزان ۷۰.۲۰۹ تن گزارش کرده، در این دوره فروش داخلی ۵۹ درصد بیشتر از فروش صادراتی بوده است.
روند میزان درآمد “شاراک” از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه
بر اساس این گزارش، بیشترین میزان فروش محصولات ” شاراک” طی مهرماه در بخش « فروش داخلی » به « پلی پروپیلن » با ۷.۶۵۰ تن اختصاص یافت و در بخش « فروش صادراتی » نیز محصول « هیدروکربور A۸۰ » با ۹.۰۸۹ تن بیشترین میزان فروش را از آن خود کرده است.
عملکرد فروش داخلی و فروش صادراتی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه