اتفاقی خوب برای سهام شاروم

در پایان معاملات دیروز فرابورس سهام شرکت پتروشیمی ارومیه با رشد حدود یک درصدی مواجه شد و بین نمادهای پرتراکنش قرار گرفت. شاروم که در ابتدا صف فروش بود پس از دقایقی معامله متعادل، به صف خرید نشست.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، در پایان معاملات دیروز فرابورس سهام شرکت پتروشیمی ارومیه با رشد حدود یک درصدی مواجه شد و بین نمادهای پرتراکنش قرار گرفت.
سهام شرکت پتروشیمی ارومیه در آخرین معاملات خود، عدد ۲۱۵۱۸ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته پنج درصد افزایش یافته است. همچنین با جابه جایی ۵۲میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۲۰۶۸۱ریال آغاز خواهد کرد.
ارزش معاملات «شاروم» به رقم ۱۰۸میلیارد تومان رسید. همچنین ۹۸درصد از سهام شرکت پتروشیمی ارومیه را حقیقی ها و دو درصد را حقوقی ها خریداری کردند. از طرف دیگر، ۳۶میلیون برگه سهم (۷۰درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد ۱۵میلیون سهم (۳۰درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.
پتروشیمی ارومیه با بازار همسو شد و با افزایش قیمت مواجه شد؛ همانطور که گروه شیمیایی امروز سبز پوش شد. شاروم که در ابتدا صف فروش بود پس از دقایقی معامله متعادل، به صف خرید نشست.