بازار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا

هفته گذشته از میزان عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا، 52 هزار و 962 تن از آن مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل حکایت از افت 11 درصدی داشت. اگر هفته منتهی به 24 مرداد سال جاری را درنظر نگیریم، این میزان حجم معاملات کمترین مقدار از هفته‌های ابتدایی فروردین‌ماه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، هفته گذشته از میزان عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا، ۵۲ هزار و ۹۶۲ تن از آن مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل حکایت از افت ۱۱ درصدی داشت. اگر هفته منتهی به ۲۴ مرداد سال جاری را درنظر نگیریم، این میزان حجم معاملات کمترین مقدار از هفته‌های ابتدایی فروردین‌ماه به شمار می‌رود.
◾️داده‌ها حاکی از آن است که حجم دادوستدهای هفته گذشته حتی از متوسط حجم معاملات نیمه اول سال جاری کمتر بوده و فاصله اندکی با حجم معاملات نیمه اول سال گذشته دارد. حجم عرضه مواد اولیه پلیمری دیگر داده کاهشی جریان معاملاتی هفته گذشته بود که با افت ۷.۷۵ درصدی به میزان ۷۵ هزار و ۹۰۸ تن رسید که پس از هفته منتهی به ۲۵ مهرماه در رده دوم کمترین میزان عرضه در سال جاری قرار دارد. حتی هفته‌های ابتدایی سال جاری که شرایط تولیدی با محدودیت‌های شدید ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیار پیچیده شده بود، میزان عرضه محصولات پلیمری بیش از این بوده و در بورس کالا ارقامی بیش از این میزان را ثبت کرده است.
◾️در برابر این حجم عرضه، تقاضایی به میزان ۷۶ هزار و ۷۵۵ تن شکل گرفت که با کاهش جدی ۲۰ درصدی همراه شد. این حجم تقاضا در سال جاری رقمی بی‌سابقه است که کمترین مقدار طی ۲۹ هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود. برآیند همه این عوامل سبب شد که ۶۹۰۷۷ درصد از میزان عرضه مواد اولیه پلیمری طی هفته گذشته در بورس کالا مورد دادوستد قرار بگیرد که کمترین میزان از ۱۱ هفته گذشته تاکنون به حساب می‌آید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.