استفاده از نیروهای بازنشسته در پتروشیمی تخت جمشید

پتروشیمی تخت جمشید در چندین پست از نیروهای بازنشسته استفاده کرده است و این موضوع نیاز به پیگیری جدی مسئولین دارد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، تعدادی از پست های کلیدی مدیران میانی این پتروشیمی در دست نیروهای بازنشسته ای می باشد که خلاف قانون است.

با توجه به نیروهای توانمند و جوان در منطقه و همچنین مشکلات استخدام و کمبود کار این اقدام خلاف قانون و تخلف است، دستگاه های نظارتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان مربوط باید به این موضوع مهم ورود کنند.

طبق این قانون به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

یک منبع آگاه از بکارگیری مدیران بازنشسته در پست های کشیک ارشد، معاون تعمیرات، مشاور انبار، رئیس ساخت و رئیس پروژه اطلاع داد و بیان کرد: این مدیران همگی بازنشسته و فرصت استفاده از نیروهای جوان گرفته شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.