سهامداران شاروم بخوانند (۱۰ آبان ماه)

در معاملات فرابورس امروز سهام شرکت پتروشیمی ارومیه با افت چهار درصدی قیمت ۲۱,۸۰۰را ثبت کرد. همچنین ارزش معاملات این سهم به ۱۲۸میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در پایان معاملات فرابورس امروز سهام شرکت پتروشیمی ارومیه با افت چهار درصدی مواجه شد و بین نمادهای پر بیننده امروز قرار گرفت.

سهام شرکت پتروشیمی ارومیه در آخرین معاملات خود، عدد ۲۲,۶۹۱ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته کمتر از یک درصد کاهش یافته است. همچنین با جابجایی ۵۶میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۲۱,۸۰۰ریال آغاز خواهد کرد.

ارزش معاملات امروز شاروم به رقم ۱۲۸میلیون تومان رسید. همچنین ۱۰۰درصد از سهام شرکت پتروشیمی ارومیه را حقیقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، ۵۳میلیون برگه سهم (۹۵درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد سه میلیون برگه سهم (پنج درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

22222