به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛آبیِ زلال داستان تصفیه پساب های صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را روایت می کند که چگونه هر لحظه و هر روز توسط کارکنان پر تلاش شرکت فجر انرژی خلیج فارس تبدیل به آب زلال و قابل استفاده می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.