تودیع و معارفه در بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران

تودیع و معارفه رییس سابق و رییس جدید بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با حضور مدیرعامل سازمان و تعدادی از مدیران و روسای ستاد سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت و بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،سمیع مدیرعامل بهداشت ودرمان صنعت نفت ، امروز ۷ آبان ماه در نشستی صمیمی که با رعایت کلیه پروتکل ها و رعایت فاصله اجتماعی ، به مناسبت بازنشستگی دکتر علی بهزادی رییس پیشین و معرفی دکتر محمدرضا یاوری سرپرست فعلی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران برگزار شده بود، گفت: به گواه مدیریت صنعت نفت ، مدیریت وزارت بهداشت و مراجعه کنندگان ، سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، در ایام کرونا کارنامه موفقی داشته است.

در ادامه وی با اشاره به اینکه ، شرایط اپیدمی کرونا در کشور به گونه ای است که متاسفانه، بسیاری از بیمارستان ها برای پذیرش بیماران با مشکل مواجه هستند، هیچ بیماری پشت در بیمارستان های صنعت نفت نمانده است ، افزود: با تغییر وتحولات خوبی که در ایجاد اورژانس خاکستری،جابجایی بخش ها ، تامین دارو ، تامین تجهیزات در بیمارستان نفت تهران انجام شد، خدمات دهی به کارکنان صنعت نفت وخانواده آنها به خوبی صورت گرفت.

سمیع با اشاره به نقش موثر دکتر بهزادی در مدیریت بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران گفت: همفکری ومدیریت سیستمی در بیمارستان صنعت نفت تهران در چندسال گذشته موجب شد این بیمارستان در شرایط مناسبی قرار بگیرد.

وی با اشاره به بازنشستگی دکتر بهزادی گفت: با شرایط خاص اپیدمی کرونا، ریاست بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با سختی های فراوانی مواجه است، ازاین رو شهامت ومسولیت پذیری دکتر یاوری برای پذیرش این سمت، جای تقدیر دارد.

در ادامه علی بهزادی گفت: اگرموفقیتی در خدمات دهی بیمارستان نفت تهران در بحران کرونا و پیش از آن بدست آمده ، حاصل تلاش همه کارکنان در بخش درمانی و پشتیبانی اداری در این مرکز است.

وی با اشاره به شرایط سخت کاری در ایام اپیدمی کرونا در بیمارستان نفت تهران گفت: تلاش کردم تا جایی که مقررات اجازه می داد، پیگیر منافع ومطالبات نیروی انسانی باشم که با توجه به شرایط خاص کشور در صورتی که این خواسته ها محقق نشد از همکارانم حلالیت می طلبم.
بهزادی ارتقا سیستم درمانی، تجهیزاتی، وخدمات کیفی بیمارستان نفت تهران رامناسب ارزیابی کرد و گفت : در این خصوص تلاش های موثری شد وتقریبا نوسازی قابل ملاحظه ای در بیمارستان صورت گرفت .

در پایان محمد رضا یاوری سرپرست بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با اشاره به سوابق کاری خود در صنعت نفت،مناطق عملیاتی و بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی کشوروبیماری کرونا ، همکاری همه جانبه همکاران و استفاده از تجربیات مدیران با تجربه از جمله دکتربهزادی مدنظر قراردارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.