اعتراض ۲۰۰ کارگر پتروشیمی غدیر مقابل دفتر مرکزی این شرکت

تعداد ۲۰۰ نفر از کارکنان پتروشیمی غدیر در خصوص حقوق و مزایای حداقلی در مقایسه با عملکرد و دیگر پتروشیمی ها دست به اعتراض زدند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، این اعتراض از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ بعدظهر مقابل دفتر مرکزی این مجموعه ادامه داشت.

اعتراض کارگران در خصوص میزان حقوق کمتر نسبت به سایر پتروشیمی های منطقه و عملکرد مثبت و سودآوری پتروشیمی غدیر بوده است.

اعضای هیئت مدیره پس از جلسه قرار بر بررسی بیشتر در این خصوص را به آینده ای نزدیک موکول کردند، کارکنان نیز مهلتی دو هفته ای برای اعلام نتیجه و پیگیری خواسته هایشان را عنوان تا درصورت عدم انجام خواسته هایشان اعتراضی مجدد را انجام دهند.

لازم به ذکر است پتروشیمی غدیر دو ماه بدون مدیرعامل در حال فعالیت است، مدیران هلدینگ تاپیکو با بی اعتنایی به این موضوع مهم باعث ایجاد فضایی اعتراضی در پتروشیمی غدیر شده اند.