سهامداران “فارس” دور هم جمع شدند

مجمع عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مجمع عمومی برگزار کرد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ درمحل میدان هفت تیر- ابتدای خیابان کریم خان زند- ساختمان شماره ۳۸- سالن همایش های طبقه همکف برگزار و درباره استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره تصمیم گیری شد.
لازم به ذکر است، دراین مجمع ۳۴۸ ریال سود بین سهامداران تقسیم شد.