سید جواد موسوی کاوردی مدیر شهرک پردیس جم شد

به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از روابط عمومی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، در این مراسم که با حضور  نظری مدیر عامل و مدیران واحدهای مختلف شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد،

«سید جواد موسوی کاوردی» با حفظ سمت در روابط عمومی پازارگاد به سمت مدیریت شهرک پردیس جم منصوب و از خدمات ارزشمند جعفر مظاهر خرم مکان مدیر پیشین شهرک پردیس جم تقدیر شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.