پتروشیمی غدیر همچنان بدون مدیرعامل

پس از گذشت یک ماه از عزل عباس کریمی، هیچ‌تصمیمی در خصوص مدیرعاملی این‌پتروشیمی صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، عدم پاسخگویی روابط عمومی شستا به سوال خبرنگار خبرگزاری ایپنا در مورد مدیریت پتروشیمی غدیر و تلاش برای سربسته نگه داشتن این موضوع، ابهام مدیریت در این پتروشیمی را افزایش داده است.

اختلاف نظر در هیئت مدیره تاپیکو و مدیران ارشد این سازمان باعث بروز چنین تصمیماتی شده است.

این اتفاقات در حالی است که مدیران دیگر پتروشیمی ها در منطقه ویژه بندرماهشهر، برنامه های خود را جهت رفع اثر تحریم ها، جهش تولید و گسترش توانمندی صنعت پتروشیمی قرار داده، اما مدیران تاپیکو از اسفندماه سال ۹۸ تا کنون نتوانسته اند مدیرعاملی برای پتروشیمی غدیر تعیین کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.