بهمن بهزادی سرپرست پتروشیمی غدیر شد

طی حکمی از سوی مخدومی مدیرعامل تاپیکو، بهمن بهزادی بعنوان سرپرست پتروشیمی غدیر منصوب شد.

طی حکمی ازسوی مخدومی مدیرعامل تاپیکو بهمن بهزادی بعنوان سرپرست پتروشیمی غدیر منصوب شد.

بهمن بهزادی در کارنامه خود مدیرعامل پتروشیمی فن آوران و پلی پروپیلین جم را دارد، وی همچنین  از پرسنل پرورش یافته در حوزه های نفت و پتروشیمی می باشد.