اعزام کادر پزشکی متخصص و اهداء داروی رایگان به مناطق محروم توسط پایگاه مقاومت بسیج پتروشیمی اروند

این تیم که شامل متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران و ماما بوده که به صورت داوطلبانه توسط پایگاه بسیج پتروشیمی اروند و با حمایت مدیر عامل این پتروشیمی به مناطق محروم شهرستان اعزام شده‌اند.