انتصاب سرپرست دهکده گردشگری دریایی پازارلند پازارگاد

حجت نظری مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد با صدور احکامی محسن درویشی را به سمت سرپرست دهکده گردشگری دریایی پازارلند و علیرضاعبدی زاده را به سمت سرپرست مدیریت شهرک گلستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از روابط عمومی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، دکتر نظری در این احکام توجه و اهتمام به نقطه نظرات مشتریان،  استفاده از توان و دانش نیروها، تدوین و جاری سازی اهداف و برنامه‌های اصولی بلند مدت در راستای استراتژی شرکت، بررسی کمبودها و مشکلات، هماهنگی با هیأت امنا و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای کسب رضایتمندی و مشتری مداری را از اصول اولیه و مهم برای اداره این واحدها دانست.

گفتنی است پیش از این درویشی مسئولیت دفتر مدیر عامل و عبدی زاده سرپرستی دهکده گردشگری را عهده دار بودند