اعتراض کارگران پتروشیمی رازی در پی اختلاف پاداش بین کارکنان پیمانکار و نیروهای رسمی

اختلاف واریز پاداش تولید بین کارکنان پیمانکاری و نیروهای رسمی باعث تجمع اعتراضی در پتروشیمی رازی گردیده است.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، بیش از ۵۰۰ نفر کارکنان پیمانکاری، از اختلاف فاحش حدود ۱۰ میلیون تومانی در واریز پاداش تولید می گویند که ناراحتی و اعتراض ها را در پی داشته است.

پاداش تولید مرداد ماه هر سال به حساب کارکنان واریز می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.