تمجید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از عملکرد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۸ و بررسی عملکرد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مجمع عمومی سالیانه صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مجمع عمومی سالیانه این سازمان، به ریاست معاون وزیر در امور پتروشیمی و با حضور رییس و اعضا مجمع، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و اعضاء هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در محل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و توضیحات مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص گزارش صورت های مالی سال ۱۳۹۸ این سازمان مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.‌

در گزارش ارائه شده، وضعیت مالی سازمان، در سال ۹۸ از تمام جنبه هامطلوب ارزیابی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، گزارش عملکرد سازمان که حاوی فعالیت ها و اقدامات اساسی ادارات و واحدهای سازمانی در سال قبل بود را به مجمع ارائه نمود.

سیدامید شهیدی نیا، در این گزارش به تشریح دستاوردهای سازمان پرداخته و از تلاش همه همکاران سازمان بمنظور اخذ گزارش مطلوب بازرس قانونی قدردانی نمود.‌

وی در بخشی از گزارش خود، برخی از مشکلات و چالش های سازمان به همراه پیشنهادات در خصوص رفع این موانع را بیان کرد و گفت: اصلاح تعرفه ها، ارائه بسته های حمایتی به سرمایه گذاران، تعیین تکلیف طرح های غیر فعال وموضوعات مرتبط با حوزه منابع انسانی از مهمترین موضوعات قابل پیگیری برای پیشبرد کارهاست.

پس از استماع پیشنهادهای مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، اعضای جلسه، تشکیل کارگروهی جهت پیگیری موارد پیشنهاد شده را تصویب کردند تا راهکارهای مناسب برای رفع چالشهای موجود به اجرا درآیند.

رئیس مجمع، ضمن تشکر از عملکرد مطلوب سازمان که منجر به اخذ گزارش مطلوب  حسابرسی و بازرسی شده است قدردانی نمود و این مهم را قابل افتخار بر شمرد.

محمدی، ضمن تأیید بر مناسب بودن عملکرد جاری سازمان در حفظ و نگهداشت منطقه و انجام وظایف ذاتی در مدیریت منطقه، خواستار افزایش نقش سازمان در فرآیند توسعه منطقه ویژه از حیث فنی و تخصصی شد.

وی با توجه به ظرفیت بلااستفاده تولیدی شرکتهای منطقه که عمدتاً مربوط به تأمین خوراک می باشد تأکید کرد: بخش فنی سازمان می بایست با مشارکت سرمایه گذاری و حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، راهکارهای مناسب را برای تکمیل ظرفیتهای خالی منطقه ارائه کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همچنین بمنظور توسعه منطقه و افزایش تولید، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه ها و طرح های راکد و غیر فعال تأکید نمود.

معاون وزیر در امور پتروشیمی، در بخش دیگری از سخنان خود خواستار افزایش ارتباط و همکاری های همه جانبه سازمان منطقه ویژه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان صاحب سهم در زمینه های مختلف و افزایش تعاملات جهت حل مشکلات سرمایه گذاران و چالش های پیش رو شد.