آغاز عملیات اجرایی ساخت و نصب مخزن ۲۰۰۱c پتروشیمی بوعلی سینا

عملیات اجرایی ساخت و نصب مخزن ۲۰۰۱c پتروشیمی بوعلی سینا با همکاری مجری طرح شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛وحید شیدانی مدیر طرحهای پتروشیمی بوعلی سینا،شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی گفت: هم اکنون اجرای مراحل ساخت و نصب مخزن ۲۰۰۱C در محل احداث پروژه در روزهای سخت و شرایط اضطرای و همچنین در روزهایی که استان خوزستان تعطیل است با دستان تلاشگران توانمند داخلی در حال انجام است.