فیلم: نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی