فراخوان کادر درمانی در مراکز سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

برای همکاری کادر درمانی داوطلب با توجه به ضرورت پشتیبانی از مناطق دارای شرایط اضطرار کووید ۱۹ ، در مجموعه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  فراخوان داده شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ سمیع مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به اهمیت نقش کادر درمان در مبارزه با بیماری کرونا ویروس گفت : کادر درمانی در اپیدمی کرونا بحق خوش درخشیدند.

وی افزود : با توجه به شیوع گسترده ویروس کووید ۱۹ و ضرورت پشتیبانی فوری از مناطق دارای شرایط اضطرار ، فراخوان جذب کادر درمان داوطلب با اولویت شاغل پرستار بخش مراقبت های ویژه،ICU و پزشک متخصص عفونی و بیهوشی به مراکز اعلام شد تا روسا مناطق لیست کارکنان را به مدیریت سلامت اعلام نمایند.

سمیع تصریح کرد : حضور کادر داوطلب بصورت کوتاه مدت هفتگی در قالب ماموریت اداری ( ۷ الی ۱۰ روزه) براساس ضوابط و مقررات جاری صنعت است.