رشد ۴۳ درصدی فروش در پتروشیمی مارون

پتروشیمی مارون در سال جاری ۵ هزار و ۴۳ میلیارد تومان سود داشته است (به ازای هر سهم ۶۳۰ تومان) که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ پتروشیمی مارون در سال جاری ۵ هزار و ۴۳ میلیارد تومان سود داشته است (به ازای هر سهم ۶۳۰ تومان) که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است.

فروش شرکت در سال ۹۸ بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است.

حاشیه سود ناخالص شر کت در سال ۹۸، ۴۴ درصد بوده که نسبت به سال گذشته بیشتر از ۱ درصد افت داشته است.

شرکت در زمستان ۹۸، ۱۷۲ تومان به ازای هر سهم سود داشته است که نسبت به سه فصل ابتدایی سال عملکرد مناسب تری داشته است.

قیمت سهم ۱۰۰۶۰ تومان است و در سه ماه گذشته ۶۵ درصد رشد داشته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.