افت ٨۵ درصدی سود پتروشیمی اصفهان

در حالی سود پتروشیمی اصفهان در سال مالی گذشته با کاهش ٨۵ درصدی به رقم ١٢۶ تومان برای هر سهم رسید که مبلغ فروش شرکت رشد ١٢ درصدی نسبت به سال ٩٧ را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  شرکت پتروشیمی اصفهان گزارش صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ را در کدال منتشر کرد.

نکته قابل توجه گزارش، افت ۸۵ درصدی سود هر سهم این شرکت نسبت به سال مالی ۹۷ است. «شصفها» در سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ مجموعا ۱۲۲۹ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که ۱۲ درصد بیشتر از سال ۹۷ است.

اما به نظر می رسد عامل اصلی کاهنده سود خالص شرکت، افزایش ۵۰ درصدی بهای تمام شده عملیاتی باشد که از رقم ۷۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۰۹۷ میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است. البته شرکت در سال گذشته ۳۶ میلیارد تومان هم سود غیرعملیاتی کسب کرده که رقم قابل توجهی در صورت مالی نیست.

در کل شرکت برای یکسال مالی تنها ۱۲۶ تومان به ازای هر سهم سودآوری داشته که این رقم برای سال ۹۷ برابر با ۸۶۶ تومان بوده است.

از سوی دیگر آمارهای تولید وفروش شرکت نیز بیانگر افت نسبی فعالیت های عملیاتی در این مجموعه است. «شصفها» در سال گذشته مجموعا بالغ بر ۱۶۹ میلیون تن محصول تولید کرده که ۱۲ درصد کمتر از مجموع سال ۹۷ است.

همچنین شرکت در سال گذشته۱۶۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تن محصول فروخته که ۱۵ درصد پایین تر از سال ۹۷ است که البته بیشترین افت فروش مربوط به ارتوزایلین است.

اما در نهایت شرکت پتروشیمی اصفهان در سال قبل ۱۲۲۹ میلیارد تومان انواع محصول فروخته که ۱۲ درصد بیشتر از مبلغ فروش سال ۹۷ است. در نتیجه به رغم افزایش مبلغ فروش شرکت، شاهد افت شدید سود در پتروشیمی اصفهان هستیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.