رکوردشکنی تولید در مجتمع پتروشیمی پردیس

رکورد تولید اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس در فروردین‌ماه امسال ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت پتروشیمی پردیس در نخستین ماه از سال ۹۹ که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است موفق به تولید ۴۹۰ هزار و ۷۵۶ تن اوره و آمونیاک و ثبت بالاترین میزان تولید از ابتدای راه‌اندازی مجتمع تاکنون شد.

واحدهای آمونیاک ۱، اوره ۱ و آمونیاک ۳ و اوره ۳ پتروشیمی پردیس در فروردین‌ماه امسال به بالاترین تولید خود از ابتدای راه‌اندازی تاکنون دست یافتند و رکورد بالاترین مقدار تولید مجموع برای ۶ واحد مجتمع ثبت شد.

شرکت پتروشیمی پردیـس، بزرگ‌ترین مجتمع تولیدکننده اوره و آمونیاک در خاورمیانـه و نیز یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان به شمار می‌رود.