“پترول” تنها فروشنده بود

گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، تنها فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۶۷ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال سود کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۵ هزار و ۲۸۸ میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۶۶ هزار و ۹۹۸ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۳۱ میلیارد و ۷۶۳ میلیون ریال به ۱۵ هزار و ۲۵۶ میلیارد و ۳۵۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز با افزایش ۱۲ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۷۲۴ میلیون ریال معادل ۷۹ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال محاسبه شد.

پترول” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۳۱ میلیارد و ۷۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۹۹ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۶۷ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال سود کسب کرد .

گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان طی دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه خریدار سهام هیچ شرکت بورسی نبود