فیلم: توزیع بسته های حمایتی توسط پتروشیمی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛سه هزار بسته حمایتی شامل مواد غذایی و شوینده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر توزیع شد.