درگذشت ناگهانی شادروان جعفر جبارزاده تبریزی عضو هیئت مدیره و معاونت اداری و مالی شرکت پتروشیمی فن آوران

درگذشت مرحوم مغفور شادروان جعفر جبارزاده تبریزی،عضو فقید هیئت مدیره و معاونت اداری و مالی شرکت پتروشیمی فن آوران را به اطلاع می رسانیم.

خانواده بزرگ پتروشیمی فن آوران برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان و بیت معظم ایشان صبر جزیل مسئلت دارد. بی شک فقدان ایشان ضایعه ای الیم برای خانواده بزرگ صنعت به شمار خواهد رفت.

تعهد و تلاش آموزه‌های ماندگاریست که در رفتار حرفه ای و منش و کردار آن مرحوم نمایان بود و برهمین اساس تا واپسین لحظات عمر گرانبهای خود را در خدمتی صادقانه، و پرتلاش سپری نمودند تا نام نیک ایشان بر تارک صنعت پتروشیمی همچنان و تا ابد درخشان و به یادگار باقی بماند.

روحش شاد، یادش گرامی باد.

از طرف خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)