شایعه عدم افزایش دستمزدها تا پایان کرونا ذهن کارگران و خانواده هایشان را مغشوش می‌کند

نماینده کارگران در شورای عالی کار عدم افزایش دستمزدها تا پایان ویروس کرونا را شایعه دانست.

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار:در هیچ جای قانون نیامده که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه در کشور مانند شیوع بیماری کرونا از اجرای قانون دستمزد می‌توان سرباز زد. ضمن این‌که آسیب‌پذیرترین قشر هر جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند و اگر این مسائل را در کنار هم بگذاریم نمی‌توانیم از افزایش دستمزد کارگران چشم‌پوشی کنیم.

تقریبا سه‌پنجم جامعه ما را قشر کارگران تشکیل می‌دهند بنابراین بیان شائبه‌هایی مانند احتمال فریزکردن و عدم افزایش حقوق کارگران تا بازگشت اوضاع به شرایط عادی در حال حاضر هیچ پیامدی به‌جز مغشوش کردن ذهن آن‌ها و خانواده‌هایشان را نمی‌تواند به همراه داشته باشد.