اقدامات پتروشیمی بوعلی سینا برای مقابله با ویروس کرونا

با توجه به شیوع بیماری ویروس کرونا، پتروشیمی بوعلی سینا با همکاری پایگاه مقاومت بسیج این شرکت تمامی واحدهای مختلف سم پاشی و ضد عفونی شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در ادامه برای پیشگیری از شیوع این بیماری آموزش های لازم و تب سنجی از کارکنان این مجتمع توسط اداره بهداشت صورت گرفت و در هنگام ورود مراجعین و پرسنل به مجتمع ماسک و دستکش توسط اداره حراست توزیع می شود.