افزایش عرضه محصول کاستیک پتروشیمی اروند

مجتمع پتروشیمی اروند با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و با هدف تامین نیاز صنایع پایین دستی عرضه محصول کاستیک خود را در هفته جاری به ۲۰ هزار تن می رساند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ پتروشیمی اروند با توجه به افزایش تقاضا برای محصول کاستیک ، عرضه خود را در هفته جاری از ۱۱ هزار تن به ۲۰ هزار تن افزایش خواهد داد وآماده تامین نیازهای کشور به این محصول مهم که در تولید مواد شوینده و بهداشتی کاربرد دارد است.

بر اساس این گزارش،  این عرضه ها  با هماهنگی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی انجام خواهد شد.