پنجمین ممیزی داخلی سیستم امنیت اطلاعات شرکت فجر انرژی خلیج فارس برگزار شد

پنجمین ممیزی داخلی سیستم امنیت اطلاعات شرکت فجر انرژی خلیج فارس مبتنی بر آخرین نسخه استاندارد ISO27001 برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ پنجمین ممیزی داخلی سیستم امنیت اطلاعات این شرکت مبتنی بر آخرین نسخه استاندارد ISO27001  به مدت یک روز برگزار شد.

در این ممیزی روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، خط‌ مشی‌های امنیت اطلاعات و کنترل‌های امنیتی ۱۱۴ گانه استاندارد ISO27001 با هدف پیاده سازی و اثربخشی شاخص‌های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بررسی می‌شود.

لازم به ذکر است که شرکت فجر انرژی خلیج فارس از سال ۱۳۹۳ در جهت مدیریت علمی و فرایندی امنیت اطلاعات، موفق به دریافت استاندارد ISMS شده است.