بازار جهانی در حال بهبود از کرونا


امروز بازارهای جهانی شاهد افزایش تقاضا در مواد اولیه بودند. شروع سیر کاهشی تعداد مبتلایان به بیماری کرونا دورنمای مثبتی به بازار ارائه کرده است و میل به خرید را افزایش داده است. در این میان قیمت نفت و فلزات اساسی شاهد افزایش بود. به نظر می‌رسد کمودیتی‌ها به کف قیمتی خود رسیده باشند و انتظار می‌روند روند افزایش قیمت‌ها تداوم داشته باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.