پتروشیمی‌ها در بورس امروز ۱۶ بهمن ۹۸


شاخص کل بورس تهران امروز با ۵۶۹۶ واحد افزایش به ۴۴۵۸۹۴ واحد رسید.
ارزش کل معاملات امروز بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شد. گروه‌های خودرویی، بانکی، فلزی و پتروشیمی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
پتروشیمی‌ها امروز در یک جو مثبت معامله شدند و پتروشیمی جم پیش قراول این گروه بود.
با توجه به عقب بودن گروه پتروشیمی نسبت به کلیت بازار، انتظار می‌رود طی روزهای آینده توجه بیشتری به این سهام معطوف شود.