هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مجوز افزایش سرمایه گرفت


شرکت پتروشیمی خلیج فارس برای افزایش سرمایه ۵۷ درصدی از محل سود انباشته مجوز افزایش سرمایه گرفت.
این سرمایه قرار است صرف مخارج شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه سرمایه پذیر شود.