فیلم: عملیات جابجایی هواپیمای حادثه دیده کاسپین در بندرماهشهر آغاز شد
195
فیلم: عملیات جابجایی هواپیمای حادثه دیده کاسپین در بندرماهشهر آغاز شد.

فیلم: عملیات جابجایی هواپیمای حادثه دیده کاسپین در بندرماهشهر آغاز شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.